Jsme filmová a reklamní produkce s více než 20letou zkušeností. Vymýšlíme, připravujeme, točíme a dokončujeme nejenom filmy, ale i reklamní spoty, korporátní videa, produktová videa, image videa, video-návody, video-katalogy, video-instruktáže, a to vše na šířku, na výšku nebo do čtverce, pro televizní vysílání i pro online média, na profesionální úrovni a ve spolupráci se špičkovými tvůrci.

 

 

Společnost Beltfilm je na základě doložení profesní způsobilosti ve smyslu §§ 74 a 77 ZZVZ zapsaná
v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeným Ministerstvem pro místní rozvoj

Odkaz na zápis SKD

youtube facebook instagram